TFeri.hu

A C++ nyelv alapjai 2. rész PDF Nyomtatás E-mail
  
Tartalomjegyzék
A C++ nyelv alapjai 2. rész
Alapvető típusok műveletei és konverziója
Minden oldal

4. fejezet: Kiírások és alapvető típusok

Egy kicsit továbbgondoljuk a "Hello World!"-öt.
A program azonnal véget ér. Ez előtt nem ártana bekérni legalább a billentyűzetről egy gombot.
Erre van a "cin", azaz console input. (Ismétlésként: "cout" = kimenet. )
A forráskód legyen a következő:

---------------------------------------------

// 2. programom C++ nyelven

#include <iostream>
using namespace std;

 

int main ()
{

cout << "Hello World!" <<endl;
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

Itt már láthatjuk, hogy a "Hello World" után a program várakozik: egy tetszőleges karaktert kér, utána pedig egy ENTER-t.

Újdonságok:

A C++ nyelvben a szabványos I/O kimenetek kezelésére a cin és cout adatfolyamokat ( más néven STREAM-eket ) használjuk. (I/O = Input és/vagy Output azaz Be- és kimenet)
A C++ minden eddig használt elemet egy közös „std” névterületen definiál.

#include : Ezzel egy bizonyos függvények "alapjait" hívhatjuk le. Mely most az <iostream> lesz.
<iostream> :Ez az I/O függvények alapját "adja meg". Ezeket mindig < és > jelek közé kell tenni.
using namespace std : Ez az std névterület lehívása.
int main() : Az oldalon található ennek a függvénynek a leírása.
cout << : Kiírást lehetővé tevő adatfolyam, mely után mindig << jelet kell tenni, hisz ez is a függvényhez tartozik.
endl; : Sort emel, tehát ha a programunkban ez után a függvény után írunk valamit akkor az már a következő sorba fog kerülni. (end line)
cin.get(); : Ezzel a paranccsal tudunk várni egy billentyű leütésére a programunk végén.

Ki lehet próbálni ugyanezt a programot megírni enélkül a sor nélkül, ekkor azt fogjuk tapasztalni, hogy nem látjuk azt a bizonyos "DOS"-os szerű ablakot, mert a program egyszerre elindítás után be is záródik. A zárójelek azért kellenek, hogy ha valamilyen paramétert megadunk a függvénynek akkor azzal fogja végrehajtani magát.

Ha már ez ilyen jól megy, akkor próbáljuk meg azt is, hogy a beírt szöveget kiírassuk (újra)!

---------------------------------------------

// 3. programom C++ nyelven
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
// változók deklarálása
int valami;

cout << "Kerem, irjal be valamit!" <<endl;
cin >> valami;
cout << "Koszonom!" <<endl;
cout << "Ezt irtad be: " <<valami <<endl;
return 0;
}

---------------------------------------------

Újdonságok:

Minden változót még a használata előtt deklarálni kell. Erre szolgál: "int valami;" Ez mondjuk éppen egész számot deklarál. A többi már ismerős, legfeljebb az lehet a furcsa, hogy ékezet nélkül kell (egyenlőre) használni a nyelvet.

Ez csak annyiban lesz különös, hogy mindenképpen számokat kér, de a C++ nyelv nem nagyon válogatós, így a beírt szöveget átkonvertálja számmá, majd így írja ki. Érdemes kipróbálni, hogy nekem a „c nyelv” bevitelre szépen kiírja a válaszát: 4273286. Ugyanis a változót egészként deklaráltuk, így az csak egész számot képes megjeleníteni! Ha ezen változtatni akarunk, akkor érdemes a deklarációban az "int" szócskák kicserélni "string"-re. Így már szöveget is vissza tudunk íratni!

---------------------------------------------

// 3. programom C++ nyelven – string verzió
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
// változók deklarálása
string valami;
cout << "Kerem, irjal be valamit!" <<endl;
cin >> valami;
cout << "Koszonom!" <<endl;
cout << "Ezt irtad be: " <<valami <<endl;
return 0;
}

---------------------------------------------

Fontos rész következik! A C++ nyelv alapvető típusai:

Név

Típus

Hossz

Lehetséges értékek

bool (logikai)

logikai

1 byte

true/false (igaz/hamis)

char (karakter)

karakter

1 byte

Pl.: 'a', 'b', …, 'Z', ...

int (egész)

egész

4 byte

Pl.: 1, 2, 16, 314, ...

short int vagy short (rövid egész)

egész

2 byte

Pl.: 1, 2, 16, 314, ...

long int vagy long (hosszú egész)

egész

4 byte

Pl.: 1, 2, 16, 314, ...

float (valós)

valós

4 byte

Pl.: 3,14, …

double (duplapontos valós)

valós

8 byte

Pl.: 299793,0

long double (hosszú duplapontos valós)

valós

8 byte

Pl.: 299793,0

string

szöveg

változó

Pl.: szöveg

wchar_t

szabad karakter

2/4 byte

Pl.: s

Az egyes verziókban (nyelvjárásokban) a típusok eltérőek lehetnek!

További információk és pontos értékhatárok: http://cplusplus.com/doc/tutorial/variables/

A C++ nyelvnek van néhány lefoglalt szava, melyek a következők - persze, egyes nyelvjárásokban ez is változhat:

asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, register, reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, this, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while.

Ezek mellett kerülni kell a következők alkalmazását is:

and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or, or_eq, xor, xor_eq

Mivel a C++ egy alapvetően kis-nagybetű érzékeny programozási nyelv, ezért a Betu, bEtu, BETu, BETU és a betu változó 5 különböző értéket képvisel.

---------------------------------------------

// 4. programom C++ nyelven - értékadás
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()

{
int egesz;
egesz = 5; // Sima értékadás
cout <<egesz <<endl;
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

A fenti programban is látható, hogy ezen a nyelven igen egyszerű az értékadás. Nem kell vele sokat küzdeni! Ami viszont fontos: a változó mindig legyen deklarálva, tehát előre meg kell adni a változó nevét és típusát, csak utána lehet értéket adni neki. Többen is el szokták követni azt a hibát, hogy a cout sor közepébe az egész értékének kiírása után egyből pontosvesszőt tesznek. Ez hiba, mivel utána egy sor-vége jelet (endl) rakunk, de ezért nem szeretnénk újabb cout-sort kezdeni. A kétfajta kiírás mehet egy sorban (értsd: parancsban) is, de akkor nem szabad középre pontosvesszőt rakni!

Szerencsére a nyelv rugalmassága miatt lehetőség nyílik a két lépés egyesítésére is, azaz deklaráció közben is lehet értéket adni. A következő példában ez szerepel:

---------------------------------------------

// 4. programom verziója C++ nyelven – deklaráció értékadással
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()

{
int egesz = 5; // Deklaráció és értékadás
cout <<egesz <<endl;
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

A legtöbb C++ nyelvjárásban léteznek a következő állandók: (zárójelben az angol nyelvű változat)
\n új sor (new line)
\r kocsi vissza (carriage return)
\t tabulátor (tab)
\v függőleges tabulátor (vertical tab)
\b visszalépés (backspace)
\f lapemelés (form feed - page feed)
\a riadó-jel (alert beep)
\' aposztróf (single quote ')
\" idézőjel (double quote ")
\? kérdőjel (question mark ?)
\\ vissza-jel (backslash \)

Ezekből legtöbbször a \n fog szerepelni, mivel ezzel az állandó sorzáró endl kiírást tudjuk helyettesíteni úgy, hogy ez már az idézőjelen belülre kerülhet. Kicsit érthetőbbé teszi ezt a következő példa:

---------------------------------------------

// 5. programom C++ nyelven – Kiírások
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "1. sor kiirasa" <<endl; // hagyományos módon
cout << "2. sor kiirasa\n"; // tömörített verzióval
cout << "\n\n\n\n"; // 4 üres sor után vége a program futásának
cout << "Kilepes";
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

A következő anyag a vessző-operátor, ami egy újabb tömörített értékadási lehetőség.
A következő egy igen egyszerű lépést is lehetővé teszi a C++:
a = (b=3, b+2);

Magyarázat: először b-nek adunk értéket (3), majd az a-nak lesz értéke b+2, azaz 5. Azért ne felejtkezzünk meg arról, hogy előtte mindkét változót deklarálni kell!
A következő programban minderre látható is egy példa:

---------------------------------------------

// 6. programom C++ nyelven – Értékadás
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int a,b;
a = (b=3, b+2);
cout <<"Ertekek: a = ";
cout <<a;
cout <<"; b=";
cout <<b;
cout << "\nKilepes";
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

Ilyenkor azt érdemes megfontolni, hogy nem lehetne-e mindezt tömörebben?

Nos, természetesen! A kezdő, C++ nyelvvel ismerkedő programozóknak a fenti módszer javasolt. A gyakorlottabbak próbálkozzanak meg ezt tömörítve leírni – itt elsősorban a kiírási sorokra gondolok.
A számok között igen egyszerű a konverzió is:

Konverzióként a következő is megengedett:

int i; // i deklarálása egészként értékadás nélkül
float f = 3.14; // f deklarálása valósként értékadással
i = int (f); // típuskonverzió (előzőleg deklarált valósról egészre)

Lássuk mindezt programkörnyezetben is!

---------------------------------------------

// 7. programom C++ nyelven – Számok konverziója
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i; // i deklarálása egészként értékadás nélkül
float f = 3.14; // f deklarálása valósként értékadással
i = int (f); // típuskonverzió (előzőleg deklarált valósról egészre)
cout <<"i = " <<i;
cout <<"\nf = " <<f;
cout << "\nKilepes";
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

Másik lehetőség: a = sizeof (char); // ez a char nevű változó méretét adja meg.
Nézzünk erre is egyszerű példát!

---------------------------------------------

// 8. programom C++ nyelven – Konverziók
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
char charlie;
int a;
a = sizeof (charlie);
cout << "charlie = " <<charlie;
cout <<"\na =" <<a;
cout << "\nKilepes";
cin.get();
return 0;
}

---------------------------------------------

  
Ulti Clocks content

Hirdetés